2015. December 01
17:26
Elza napja
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége

Köszöntjük a Kertszövetség honlapján!

National Association of Gardeners and Friends of Gardens

A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének internetes oldala a www.kertszovetseg.net, vagy a www.magyarkertesz.hu internetcímeken érheti el. Fő célunk, hogy e közel száz éves, több mint 140 tagszervezettel, és közel 13 000 taggal rendelkező szövetség a világhálón is elérhető legyen. Amennyiben  a hazánkban működő kertbarát körök valamelyikének tagja szerene lenni, a tagszervezetek menüpontban a térképes keresőben megtalálhatja a lakóhelyéhez legközelebb működő egyesületeket.

Központi Vezető-továbbképző Tanácskozás

DECEMBER 2-ÁN, SZERDÁN 10 ÓRAKOR
K Ö Z G Y Ű L É S !

A közgyűlés  napirendje:
A levezető elnök megválasztása, majd a jegyzőkönyv vezető, a hitelesítők és a szavazat számláló bizottság megválasztása
Elnöki beszámoló az elmúlt év tevékenységéről, a szövetség pénzügyi helyzetéről  
Előadó: Dr. Szent-Miklóssy Ferenc elnök
Főtitkári tájékoztató Előadó: Fekete Józsefné főtitkár
Az Ellenőrző Bizottság jelentése, tájékoztatója Előadó: Török Károlyné az Ellenőrző Bizottság elnöke
A beszámolók megvitatása, elfogadása
Egyenkénti szavazás. Az eredmény kihirdetése
Az Ellenőrző Bizottság tagjainak (3 fő) megválasztása a jelölő bizottság előterjesztése alapján
Egyenkénti szavazás. Az eredmény kihirdetése
Új elnökségi tag megválasztása a jelölő bizottság előterjesztése alapján
Szavazás. Az eredmény kihirdetése
Határozatok előterjesztése és megszavazása
Elnöki zárszó
Kérjük a meghívottakat, hogy a meghívót és személyi igazolványukat szíveskedjenek magukkal hozni.  Ha a tanácskozáson részt vevő személye változik, kérjük a nevet előre jelezni szíveskedjenek a zavartalan beléptetés érdekében. 2015-ben a tanácskozásokat változatlanul minden hónap első szerdáján tartjuk, 10 órától a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Termében.

Ingyenes Construma 2016. belépők igénylése! 2016. április 6-10-ig rendezik meg Budapesten a Construma kiállítást, melyen az építőipari részek mellett külön kert tematikájú pavilon is lesz. 2015. december 20-ig azok a kertbarátkörök melyek csoportosan, vagy egyénileg megtekintenék a kiállítást ingyenes belépőjegyeket igényelhetnek. Lehetőség szerint kérjük, hogy a körök belépőjegy igényéhez a darabszámokat a decemberi közgyűlés alkalmával adják le, vagy legkésőbb december 20-ig emailben küldjék el.

A Kerti Kalendárium Szerkesztősége és a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a kertbarátok minél jobb ellátása érdekében a budapesti Borászati és Kertészeti Szaküzlettel (volt Vámház körúti szaküzlet) 1053. Budapest, Királyi Pál u 13/B.Tel.:(06)-(1)-318-0361. Mobil:(+36)-(20)-482-0771. E-mail: info@boraszatibolt.hu www.boraszatibolt.hu. Ajánlatainkból: növényvédőszerek II.III:kat.,vetőmagok háztartási irtószerek,növényápolók,stb.Szőlészeti borászati eszközök tömlők, mércék, hitelesített fokolók, borászati vegyszerek, prések,bogyózők,szűrők,kádak. Hordók: boros, pálinkás, rozsdamentes, műanyag. Dugók: parafa, fa, műanyag, gumi.Palackozáshoz: üvegek, kapszulák, dugók. Lopók, dekantálók különféle poharak.Szakkönyvek, szaktanácsadás.Nagyobb előrendelést is fogadunk és teljesítünk.

FIGYELEM! Kikerülhetnek a zártkerti ingatlanok a földforgalmi törvény hatálya alól

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény zártkerti szabályozást érintő módosítása 2015. május 2-án lépett hatályba. A törvény alapján a zártkerti tulajdonos 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.
Az eljárás részletszabályait tartalmazó FM rendelet a kihirdetését követő 31. napon, azaz 2015. november 30-án lép hatályba.
Az új zártkerti szabályozással a nem eredeti céljuknak megfelelően használt zártkerti ingatlanok a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló  törvény hatálya alól kikerülve, a tényleges funkciójuknak (pl. lakóingatlan, üdülő) megfelelően vehetnek részt az ingatlanforgalomban. Ennek következtében a zártkerti ingatlanok adásvételének ügyintézési ideje jelentősen lerövidül, a zártkertek könnyebben megszerezhetővé és eladhatóvá válnak. A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint díjat kell fizetni.
A zártkerti ingatlan művelési ágának megváltozását a tulajdonos(társak) (vagy a meghatalmazott) kérelme alapján vezeti át az ingatlanügyi hatóság. A kérelmet – amely ahttp://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/foldhivatali-formanyomtatvanyok menüpontból, valamint aFöldhivatali Portálról (www.foldhivatal.hu) is letölthető – az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtani.

Egyéb okirat vagy igazolás csatolása az alábbi két kivételen túl nem szükséges:

1.  Ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, meghatalmazás benyújtása is szükséges.

2.  A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

 

A KKOSZ tevékenységét bemutató, kertészeti tippeket és kertésznaptárt tartalmazó
48 oldalas digitális kiadvány
letölthető, innen a címoldalra kattintva: